Wij zijn logopedisten en houden ons bezig met communiceren. Alles wat te maken heeft met het begrijpen en produceren van gesproken en geschreven taal, is onderdeel van het werkterrein. Als logopedist bieden wij in onze praktijk therapie en advies aan mensen die problemen ondervinden bij het communiceren.

Hier treft u informatie aan over onze praktijk en over wie er bij ons werken. En geven wij u informatie over de gang van zaken in onze praktijk en onze manier van werken.

Locatie

Logopediepraktijk Steenbergen is een all-round logopediepraktijk.

Wij zijn gevestigd op onderstaand adres, op dezelfde verdieping als Fysio Piessens.
Kromme Elleboog 19
4651 BG  Steenbergen

Verwijzing

U kunt uitsluitend door een arts (huisarts, jeugdarts) of een specialist (KNO-arts, neuroloog, tandarts, orthodontist of anderen) worden verwezen voor onderzoek of behandeling.
Het is in een aantal gevallen mogelijk zonder verwijzing naar de logopedie de komen. Vraag naar de voorwaarden bij één van onze logopedisten.

Aanmelding

Wanneer u zichzelf of uw kind aanmeldt, zal gevraagd worden waarom diegene logopedie nodig heeft. Soms wordt er voor extra toelichting contact opgenomen met de verwijzer.

Klik hier om uzelf of uw kind aan te melden!

Behandeling

De eerste afspraak bij de logopedist bestaat uit een vraaggesprek. Voor een uitgebreid onderzoek zijn meerdere afspraken noodzakelijk. Na het onderzoek wordt de conclusie met u besproken en wordt beslist of er een behandeling volgt. Iedere afspraak duurt 25 minuten. In de meeste gevallen wordt er één keer per week behandeld. Een andere frequentie is ook mogelijk. Indien er een medische indicatie is of er is sprake van preverbale logopedie kan de behandeling aan huis plaatsvinden. Tijdens de behandeling wordt er geoefend en het is de bedoeling deze oefeningen thuis te herhalen. Het verloop van de behandeling wordt regelmatig met u besproken. Het aantal behandelingen is afhankelijk van de soort en de ernst van de klacht.

Samenwerking

Wij werken nauw samen met o.a. huisartsen, orthodontisten, KNO-artsen, psychologen en fysiotherapeuten. Wij hebben meerdere keren per jaar overleg met de scholen, peuterspeelzalen en kinderdagverblijven.

Vergoeding

De behandeling wordt vergoed door uw zorgverzekeraar. Logopedie zit in het basispakket, zowel voor kinderen als voor volwassenen.
Voor volwassenen geldt hierdoor wel het eigen risico. Voor 2024 heeft de praktijk (met tegenzin) een contract met alle zorgverzekeraars afgesloten.

Waarneming

Waarneming kan nodig zijn in verband met ziekte, vakantie en/of studieverlof. Waarneming zal altijd geschieden door een gediplomeerde logopedist.

Privacy

De logopedist neemt kennis van feiten van vertrouwelijke aard. Binnen de logopediepraktijk wordt zorgvuldig omgegaan met deze informatie. Het privacyreglement van de NVLF zal worden nageleefd.

Wij vinden het belangrijk dat de privacy van onze patiënten goed is geborgd. Dit privacyreglement beschrijft hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens, waaronder medische gegevens.

Als u vragen heeft over het privacyreglement kunt hiermee terecht bij uw behandelaar. Ook kunt u een e-mail sturen naar hanneke@logopediesteenbergen.nl of telefonisch contact opnemen met de praktijk, 0167-566861.

Klachten

Het klachtenrecht voor patiënten is vastgelegd in de Wet Klachtenrecht Cliënten Zorgsector. Het klachtenrecht van de NVLF is hieraan verbonden. De logopediepraktijk volgt de klachtenregeling van de NVLF.