De NZa heeft besloten voortaan geen tarieven meer vast te stellen, er zijn dus vrije tarieven per 1 januari 2017. De tarieven die wij in de praktijk hanteren zijn de NZa-tarieven van 2016.

Dit zijn (helaas) NIET de tarieven die de zorgverzekeraar ons betaalt, deze liggen een stuk lager, soms meer dan 25% lager! Bent u benieuwd naar de tarieven die uw zorgverzekeraar ons betaalt? Dit kunt u bij ons navragen.

De tarieven voor 2021 zijn:

Screening bij directe toegang *€ 21,-

Anamnese en onderzoek na verwijzing € 81,-
Reguliere individuele zitting € 41,-
Individuele zitting preverbale logopedie € 81,-
Toeslag voor behandeling aan huis € 23,-
Eenmalig logopedisch onderzoek (op medische indicatie) € 81,-
Telefonische zitting * € 21,-
Overleg met derden ** € 40,- per half uur
Verslaglegging aan derden ** € 40,- per half uur
Verzuimtarief ** € 32,-

* wordt niet door alle zorgverzekeraars vergoed
** wordt niet door de zorgverzekeraars vergoed

Voor 2021 hebben wij (met tegenzin!) contracten afgesloten met alle zorgverzekeraars. Dat betekent dat wij de kosten voor de logopedische behandeling direct declareren bij uw zorgverzekeraar. Logopedie wordt dan 100% vergoed.

Voor volwassenen geldt wel het wettelijk en/of vrijwillig eigen risico. Bij kinderen tot 18 jaar is er geen sprake van eigen risico.