Logopediepraktijk Steenbergen heeft in 2024 met alle zorgverzekeraars een contract afgesloten.
Dat betekent dat wij de kosten voor de logopedische behandeling direct declareren bij uw zorgverzekeraar. Logopedie wordt dan 100% vergoed.
Bij personen van 18 jaar en ouder geldt wel het wettelijk eigen risico. Bij kinderen tot 18 jaar is er geen sprake van eigen risico.

Een rekening die naar u gestuurd wordt wegens het niet of niet tijdig afmelden van de behandeling wordt niet door de zorgverzekeraar vergoed.

De tarieven voor 2024 zijn:

Screening bij directe toegang € 21,-

Anamnese en onderzoek na verwijzing € 85,-
Reguliere individuele zitting € 42,50
Individuele zitting preverbale logopedie € 85,-
Toeslag voor behandeling aan huis € 23,-
Eenmalig logopedisch onderzoek (op medische indicatie) € 85,-
Telefonische zitting * € 21,-
Overleg met derden ** € 42,50 per half uur
Verslaglegging aan derden ** € 42,50 per half uur
Verzuimtarief  (indien een zitting niet of niet op tijd is afgemeld)** € 35,-

* wordt niet door alle zorgverzekeraars vergoed
** wordt niet door de zorgverzekeraars vergoed